Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

có phải ăn chanh dây nhiều sẽ bị vô sinh?

có phải ăn chanh dây nhiều sẽ bị vô sinh?


mjk` chưa nghe nói chuyện này bao giờ,mik` chỉ thấy chanh dây có lợi thoai chứ ko co hại

0 nhận xét:

Đăng nhận xét